Het bouwproces bestaat vrijwel altijd uit een langdurig en complex proces. Dat klinkt misschien afschrikwekkend, maar dat hoeft het niet zo zijn, als u zich door ons laat bijstaan. In het Bouwmanagement behartigen wij uw belangen. Wij beoordelen de offertes, doen voor u de aanbesteding en controleren het werk van aannemers en anderen partijen die bij de feitelijk bouw betrokken zijn. Daarmee besparen wij u veel zorg en geld. Zodra de bouw van start gaat, zullen wij als directievoerder onze waarde bewijzen. Alles ligt vast in een werkomschrijving of bestek. Dit is het basisdocument voor de controle op de afspraken en de uitvoering van het werk. Ook houden we de planning en de uitvoering strak in de gaten.  De uitvoering is in grote lijnen, maar zeer zeker in detail een beeldvormend proces waar een ontwerp mee kan vallen of staan. Aan het eind van de bouw of de verbouwing begeleiden wij de oplevering en controleren wij de eindafrekening. Bij de oplevering inspecteren wij het werk en eventuele gebreken worden door ons met de aannemer besproken zodat deze zo snel mogelijk verholpen worden en naar verwachting worden opgeleverd. Na de eindoplevering kunt u uw huis, kantoor of winkel in gebruik nemen en heffen wij samen het glas op een geslaagd project.



Geïnteresseerd? Maak vrijblijvend een afspraak.

Bouwmanagement

belangenbehartiging

HOME    |    BURO    |    DIENSTEN    |    PROJECTEN    |    REFERENTIES    |    FLASH    |    CONTACT

VERWANTE PROJECTEN